Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš
Dětská psychiatrická nemocnice
Velká Bíteš
MENU

Nepotřebný majetek

Nepotřebný a přebytečný majetek v naší nemocnici neevidujeme. Vyřazený a zničený majetek od hospitalizovaných dětí je převážně po inventarizaci vyřazován. Vyřazení majetku do 5.000,- Kč je po odborné stránce posuzováno posudky údržbářů ze zařízení. Vyřazení majetku nad 5.000,- Kč se provádí přes odborné firmy. Na jejich doporučení je vyřazený majetek odvezen do Sběrného dvora Technických služeb města Velké Bíteše.

V případě existence nepotřebného majetku bude jeho seznam vyvěšen na webových stránkách a rovněž standartním způsobem nabídnut jiným státním organizacím.

Nahoru