Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš
Dětská psychiatrická nemocnice
Velká Bíteš
MENU

Sazebník úhrad

Ceník 8N/2022

dle § 66, odstavec 3 zákona číslo 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění.

Seznam výkonů za úhradu mimo zdravotní péči:

1. Zdravotnická dokumentace

  • zhotovení kopie formátu A4 v jednostranném provedení vč. zákl. sazby DPH 3 Kč
  • zhotovení kopie formátu A4 v oboustranném provedeni vč. zákl. sazby DPH 4 Kč
  • informace na datovém nosiči vč. zákl. sazby DPH 20 Kč
  • odeslání informace poštou dle sazebníku České pošty — osvobozeno od DPH

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se k zdravotnímu stavu pacienta zajišťuje DPN ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo zákonného zástupce (příp. jiné oprávněné osoby podle výše uvedeného zákona). Sociální pracovnice dle rozsahu výpisů, opisů nebo počtu kopírovaných stran spočítá přibližnou cenu, kterou sdělí pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci a finanční účtárně. Práce budou započaté po uhrazení zálohy na tuto službu.

  • pacient a zákonný zástupce má možnost nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si kopie vlastními prostředky na místě a zdarma

2. Ambulantní péče

  • odborné vyjádření pro školu či jinou instituci mimo veřejné zdravotní pojištění včetně zákl. sazby DPH 240 Kč
  • odeslání poštou dle sazebníku České pošty, a to dle váhy a druhu zásilky (osvobozeno od DPH)
  • poplatek za vyšetření mimo pracovní dobu (neplatí pro akutní stavy) včetně základní sazby DPH 1 000 Kč
Nahoru