Dětská psychiatrická nemocnice
Velká Bíteš
MENU

Stručný popis zařízení

Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) je odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské psychiatrie. Nachází se v krásném prostředí Vysočiny ve městě Velká Bíteš. Nabízí strukturovanou a komplexní střednědobou péči (3 - 6 měsíců), typ péče - následná, poskytuje i kratší diagnostické pobyty. Léčebna je příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Léčba je hrazena ze zdravotního pojištění. Děti k léčbě přijímáme na základě doporučení odborníka (psychiatr, event. pediatr - nejlépe po předchozí telefonické domluvě).

Počet lůžek: 50 pro děti od 3 do 18 let
Spádová oblast: přednostně kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, fakultativně celá ČR

V souladu se současnými vědeckými poznatky provádíme diagnostiku a terapii u celého spektra psychických poruch v dětském věku s výjimkou prvních atak psychotických onemocnění, které jsou indikovány na vyšší specializovaná pracoviště. Zvýšenou pozornost věnujeme léčbě poruch chování, léčbě problémových uživatelů psychoaktivních látek, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí.

V komplexní péči kromě režimové a medikamentózní terapie využíváme projektu "Pac a pusa", jehož autorem je bývalý ředitel DPL MUDr. Jiří Růžička. Písmena názvu představují tyto konkrétní činnosti:

  • P - psychoterapie
  • A - aktivity - vzdělávací aktivity (semináře, přednášky, workshopy), volnočasové aktivity a společenské hry, zdravověda apod.
  • C - „community" - komunitní a rodinná terapie
  • A - abstinence + primární, sekundární a terciární prevence v oblasti problematiky návykových látek a dalších patologických sociálních jevů
  • P - „práce" - ergoterapie
  • U - „umění" - arteterapie různých forem
  • S - „sport " - fyzioterapie - tělocvična, posilovna, bazén, hřiště
  • A - „animals" - soužití s ostatními živými tvory
Nahoru