Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš
Dětská psychiatrická nemocnice
Velká Bíteš
MENU

Aktuality

V době od 1.9 do 7.9. 2021 je provoz DPN i ambulance pro děti a dorost přerušen.
Zaměstnanci čerpají dovolenou.
Provoz DPN bude zahájen 8.9.2021.
V případě akutní potřeby se lze obrátit na Krizové centrum nebo Akutní oddělení dětské a dorostové
psychiatrie na psychiatrické klinice ve FN Brno – Bohunice.

MUDr. Eduard Rodák

ředitel DPN

Znovuzahájení výuky

Pokyny pro vstup do DPN Velká Bíteš

Příjem pacientů

   Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

            Vážení,

S platností od 13. 10. 2020 Vás prosíme:

 

- do budovy vstupujte pouze s rouškou, zakrývající nos a ústa

- dítě na příjem doprovází 1 osoba, max. 2 (pokud je to nutné)

- po vstupu do budovy proveďte pečlivou dezinfekci rukou

- v případě, že se necítíte dobře, máte příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, dechové potíže, zvýšená TT, ztráta chuti, čichu), do budovy vůbec nevstupujte a kontaktujte svého praktického lékaře

- v případě, že jste byli v kontaktu s onemocněním COVID -19 ,nebo  máte nařízenou karanténu, do budovy nevstupujte

- po ohlášení u vchodu si vás vyzvedne sestra, bude vám změřena TT a budete dotázáni na epidemiologickou anamnézu a zdravotní stav, současně podepíšete čestné prohlášení o zjištěných skutečnostech

- konzultace pracovníků OSPOD a jiných institucí s dětmi probíhá dle zájmu telefonicky

 

MUDr. Eduard Rodák – ředitel DPN   

Aktualizace 13.10.2020                                      

 

Pohádkové čtení

 

Dětem přišli číst Svetlana Hruškociová a Jakub Škrdla z Horáckého divadla Jihlava.

Pohádková čtení na schodech, která se uskutečňují v Horáckém divadle, mohly děti zažít i u nás.

Seznámili jsme se s legendou O Jánošíkovi, slovenském superhrdinovi. A tak se všichni dozvěděli, jak měl být Jánošík původně knězem, proč se stal zbojníkem. Díky krásné víle získal kouzelný opasek i valašku. Stal se dokonce velmi obávaným zbojníkem. Přepadával vrchnost a bohaté obchodníky, bral jim zlato a rozdával ho chudým. Proto byl mezi nevolníky velmi oblíbený. Vzniklo o něm mnoho písní, které se zpívají dodnes. Ale jak to bývá, byl zrazen uplaceným přítelem, chycen žandáry, pak i popraven.

Čtení neprobíhalo klasicky, ale „ zvrtlo“ se v hraní nejen herců, ale i dětí, které měly možnost si obléct i kostýmy a pobavit nejen sebe, ale i ostatní přihlížející.

čtení dětem

Loutkové představení II

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ 

myš

Dne 3.5.2019 k nám opět zavítal SPOLEK LOUTKY V NEMOCNCI s pohádkou Myši patří do nebe, podle knihy Ivy Procházkové. Příběh o dvou úhlavních nepřátelích myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi, kteří se po nešťastné události setkají ve zvířátkovském nebi. Díky absenci přirozených instinktů se stanou nejlepšími kamarády. Touha zvířecích hrdinů být navždy spolu se vyplní i po návratu na svět, kam se narodí ve vyměněných rolích. S pomocí opravdového přátelství však překonají i zdánlivě nemožné. Příběh o naději, o hledání lásky a odvahy, o překonání předsudků a starých bolestí.Děkujeme za oživení pobytu dětí a v neposlední řadě za sešitky s křížovkami a rébusy, které děti dostaly.

Nahoru